Betonirakentaminen, raudoituspalvelu ja jälkityöt

Betoni on yksi käytetyimmistä rakennusmateriaaleista sen monipuolisuuden vuoksi. Sen parhaita ominaisuuksia ovat kestävyys, pitkäikäisyys, hyvin muotoiltavuus sekä koossapysyvyys sen muotoiluvaiheessa. Yksinkertaisimmillaan betoni on sementin, kiviaineksen, veden ja joskus myös muiden lisäaineiden sekoitus. Lisäaineilla betoniin saadaan lisää ominaisuuksia kuten notkeutta, kylmänkestoa tai vaikkapa ulkonäköön parannusta. Betoni ei kuitenkaan saa lopullista muotoaan heti vaan betonin kiinteytyminen ja kovettuminen voi jatkua jopa vuosia rakentamisen jälkeen. Tämä johtuu pääasiassa kosteuden poistumisesta betonista.

Betonin parhaimpia ominaisuuksia on siis kestävyys, erityisesti sen puristuslujuus. Mutta vetolujuus ei ole sen paras puoli halkeiluvaaran takia, mutta tähän on keksitty ratkaisu ja se on rauta. Tuomalla rauta betonin rakenteeseen, saadaan tehtyä todella kestäviä rakenteita. Tästä todisteena betonin ja raudan käyttö siltojen rakentamisessa ja rakennusten materiaalina. Tämä saadaan aikaan raudoituksen avulla. Raudoitusverkko on malliltaan sellaista, että se lujittaa betonin ja tekee yhdessä rakenteen kestäväksi. Toisaalta betoni myös suojaa kosteudelta ruostumiselle herkkää terästä.  Yleensä raudoituksessa käytetään harjateräsverkkoa.

Betonirakentamisessa on tärkeää suunnittelu, sillä jälkikäteen virheitä on vaikea korjata. Betonin rakentamisessa on neljä vaihetta ja ne ovat muotin teko, raudoittaminen, itse betonointi ja jälkityöt. Voit kysyä neuvoa betonin valintaan ja toteutustapaan betonin toimittajalta ja raudoitukseen voi hankkia raudoituspalvelut. Usein taloa rakentaessa urakoitsija hoitaa nämä puolestasi. Lisää tietoa raudoituspalvelusta löydät esimerkiksi täältä: Nord Raudoitus Oy.

Rakennussuunnittelija vastaa yleensä raudoituksen tarpeen laskennasta. Yleensä tämä vaihe tulee myös hyväksyttää rakennusviranomaisilta. Itse raudoituksen voi pyytää tekemään raudoituspalvelut. Tosinaan raudoitustuotteet tilataan raudoituksien tuottajalta mittatilaustyönä niin, että ne ovat sitten rakennustyömaalla valmiiksi asennettavana.

Kuten aiemmin mainittu, betoni lujittuu vielä pitkään sen valamisen jälkeen, mutta erityisen tärkeää on miten tekee jälkityön ja kuivatuksen heti sen valamisen jälkeen. Yleensä betonin päälle asennetaan muovikalvo tai muu suoja, mikä varmistaa ettei kosteus poistu betonista liian nopeasti, sekä riittävä lujuus ehtii kehittyä ja betoni kovettuu halutunlaisesti. Joskus betonin yläpintoja joudutaan jopa kastelemaan tämän takia. Betonin hyvän kuivumisen kannalta on tärkeää myös varmistaa että tila on tarpeeksi lämmin. Viimeisenä vaiheena on muotin poistaminen sitten kun betoni on saavuttanut halutun lujuuden. Luonnollisesti pintaa vielä viimeistellään hiomalla ja toisin tavoin jos tarpeellista.

jaa