Mihin paalutusta tarvitaan ja kuinka paalutustyöt käytännössä tehdään

Paalutustyöt on osa pohjarakennustekniikkaa ja kantavaa rakennuksen perustusta. Käytännössä maahan asennetaan sen verran pitkät paalut että ne yltävät kantavaan maakerrokseen asti. Näin minimoidaan rakennuksen painuminen sen valmistumisen jälkeen. Paalutuksia käytetään sekä isojen rakennelmien kuten parkkihallien ja kiinteistöjen rakentamisessa, kuin myös erikokoisten omakotitalojen. Paalutuksien tarve ei liity niinkään rakennustyyppiin vaan maaperään.

Paalut ovat nykyisin lähes poikkeuksetta tehty teräksestä tai betonista näiden materiaalien hyvän kestävyyden takia. Aiemmin paalutuksissa käytettiin myös puuta, mutta käyttö on vähentynyt huomattavasti näiden uusien kestävimpien materiaalien yleistyessä rakentamisessa.

Paalutukset tehdään paalutuskoneen avulla voimakkain maahan kohdistuvin iskuin ja lunnollisesti mitä enemmän iskuja tehdään eli vaivaa nähdään, sitä kestävämpi on lopputulos. Yleensä pyritään lyömään paalua niin pitkään että kantava maapohja tulee vastaan, esimerkiksi peruskallio. Yleensä paalutukset ovat teräsbetonisia paaluja lyöntitekniikalla, mutta paaluttamiseen voidaan käyttää myös poraustekniikkaa. Poraustekniikka on hieman eri sillä sitä käytetään poraamalla kallioon teräsputki, joka toimii tukipaaluna. Perusomakotitaloon tarvitaan 15-20 paalua riippuen tietenkin koosta, kerroksista ynnä muista painavuuteen liittyvistä seikoista. Asennuskalustoja on monen eri kokoisia eri kohteille, mutta nykyisin ne voi olla hyvinkin pieniä, mikä mahdollistaa pienilläkin tonteilla työskentelyn, sekä niiden kuljetus paikan päälle on helpompaa.

Se millaista paalutusta tarvitaan, tulee tehdä maaperän selvitys. Pehmeä rakennuspohja vaatii erityistä perehtymistä, jotta perustuksesta tulee tarpeeksi kestävä ja kantava. Paalutuksien syvyyden ja muiden tekijöiden tarve varmistetaan maaperätutkimuksella.  Maaperätutkimuksella varmistetaan myös se, että ensinnäkin rakennetaan tarpeeksi lujalle alustalle. Usein tämä saattaa olla rakennusviranomaisen määräämä tutkimus ennen kuin rakentaminen saadaan aloittaa. Jokatapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennusviranomaisiin ennen aloitusta koska he voivat antaa arvokasta neuvontaa tähän liittyen sillä heillä on tietoa alueen maaperistä. Parhaimmassa tapauksessa voi säästää aikaa ja rahaa.

Kuka päättää kuinka perustustyöt tehdään? Ensinnäkin pohjatutkimus pitää olla tehtynä, jotta tiedetään minkä perusteella perustuspäätöstä tehdään. Tämän sekä valitun rakennuksen pohjalta rakennussuunnittelija tekee päätökset perustamistavasta.  Monissa tapauksissa kun maa-aines koetaan tarpeeksi kantavaksi, riittää maanvarainen laatta, reunavahvisteinen laatta tai tuulettuvaa alapohjaa. Kuten aiemmin sanottu, paalutustyöt valitaan silloin kun maa-aines todetaan kantamattomaksi rakennuksesta aiheutuvaan kuormaan nähden. Paalutustöitä tarjoaa esimerkiksi: Hoijar & Paro Trans Ab.

jaa