Timpuri ammattina ja timpurityöt

Timpurista puhuttaessa usein puhutaan myös kirvesmiehestä. Näillä tarkoitetaan yleensä talon rakentajaa. Taloja tehtiin Suomessa aiemmin pitkälti puusta ja työvälineenä oli kirves. Näistä tuo vanha nimikekin muodostuu. Jotkut taas sanoo että kirvesmies nimitystä käytetään erityisesti Itä-Suomessa, kun taas timpuria Länsi-Suomessa. Timpurilla voidaan tarkoittaa myös puuseppää. Joka tapauksessa tässä kirjoituksessa käsitellään talon rakentamista kun puhutaan timpurityöstä.

 

Mitä timpurin työhön kuuluu?

Timpurit työskentelevät siis usein rakennustyömaalla, joko uuden talon parissa tai vanhan korjaamisessa. Yleensä heidät yhdistetään nimen omaan puun käsittelyyn, ehkäpä nimen historian vuoksi, mutta usein he ovat aikamoisia moniosaajia rakennustyömaalla. Timpurityöt voivat siis vaihdella paljon sisällöltään. He yleensä hoitavat kaikkia työtehtäviä perustus ja runkotöistä viimeistelyihin. He vastaavat usein myös rakennuksen tai remontoinnin oikein mitoituksesta. Usein myös heidän tehtäviinsä kuuluu rakennusmateriaalien vastaanotto, suojaus, siirrot ja varastointi.

Timpurit eli kivesmiehet voivat olla myös erikoistuneet tiettyyn osa-alueeseen. Seuraavassa muutama esimerkki, mutta hyvä edelleen pitää mielessä että yksittäinen timpuri voi tehdä hyvin erityyppisiä töitä. Sisustuskirvesmies vastaa ovien ja ikkunoiden asennuksesta, eri pintamateriaaleista katosta ulkoseiniin ja seinäverhouksista lattian asennuksiin ja listauksiin. Mittakirvesmies tekee nimensä mukaan tarvittavat mittaukset ja katsoo että rakennuskohteesta tulee piirrustusten mukainen. Elementtien asentaja vastaa taas välirakenteiden, seinien ja kattorakenteiden rakentamisesta. On olemassa myös erityisesti hirsirakennelmiin erikoistuneita timpureita. Heidän osaamista tarvitaan erityisesti nurkkaliitoksien ja saumavarauksien kanssa sekä hirsikehikon pystytyksessä.

Nykypäivän kirvesmiehen työ on siihen nähden hyvin erilaista kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, että työtä auttavan koneiston määrä on kasvanut. Myös työturvallisuuteen kiinnitetään paljon enemmän huomiota. Timpuritöitä tarjoaa esimerkiksi: Nord Raudoitus Oy.

 

Missä voi kouluttautua?

Alalle voi kouluttautua toisen asteen koulutuksessa rakennusalan perustutkinnossa. Tutkinnossa erikoistutaan talonrakennukseen ja suoritustapana voi olla myös oppisopimus ja näyttötutkinto.

 

Minkälainen on työllisyysnäkymä ja palkkaus?

Työllisyysnäkymä on hyvä kuten yleensä rakennusalalla, erityisesti uudisrakentamisen puolella. Toki talousvaihtelut vaikuttavat alan työhön paljon. Se saattaa olla myös osittain kausiluontoista mikä on hyvä pitää mielessä. Palkkaus määräytyy rakennusalan työehtosopimuksen mukaan. Se alkaa noin 2 000 € kuukaudelta, mutta kokemuksesta ja alueestakin riippuen palkka voi yltää jopa 3 000 € kuukaudessa.

jaa