Hissihuolto tarpeellinen sekä uusiin että vanhoihin hisseihin

Monissa vanhoissa rakennuksissa on jo nykyisin hissit ja uusien talojen kohdallakin hissit lähes poikkeuksetta rakennetaan. Tarve on nykyisin suuri jo ihan väestön vanhenemisen ja heidän esteettömän liikkumisen mahdollistamisen vuoksi. Myös pienilapsisille perheille hissit ovat tärkeät arkiaskareiden kohdalla. Jotta hissin käyttö olisi mahdollisimman turvallista, tulisi sen ylläpidosta huolehtia hyvin ja säännöllisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa hissihuoltoa. Hissin käytössä saattaa tulla jo muutenkin käyttäjäsyistä riskitilanteita, kuten lasten sormien väliin jääminen tai ison tavaran kiilautuminen hissiin. Tätä suuremmalla syyllä hissin muut riskit tulisi minimoida huolloilla ja tarkastuksilla.

Säännöllisestä huollosta kannattaa pitää kiinni monesta eri syystä. Säännöllisen huollon avulla huomaa jo pienet viat ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa hissin toimintaan. Usein huollon ansiosta voidaan estää kalliitkin korjaustoimeenpiteet, kun viat huomataan ajoissa ja ne eivät ehdi muodostua isoiksi. Näin varsinkin vanhojen hissien kohdalla, joissa vikoja ja korjaustarpeita luontaisesti tulee enemmän.

Usein vikakohteena saattaa olla toimimaton hälytysjärjestelmä, ja sillä on jo suora yhteys käyttäjien turvallisuuteen. Hälytysjärjestelmän vika onkin sellainen mitä ei yleensä huomaa ilman huoltoa, koska sitä ei yleensä käytetä.

Hissihuolloista kannattaa pitää huoli turvallisuuden lisäksi myös asukkaiden tyytyväisyyden takia. Asukkaat varmasti kiinnittävät huomiota jos hissin kunnosta ei pidetä huolta. Erityisen tärkeää on  reagoida heidän huolenaiheisiin tai huomaamiin vikoihin nopeasti.

Hissihuoltoon kuuluvat siis yleensä hissin turvalaitteiden testaus, hissin muiden toimintojen ja kunnon testaus, mahdollinen säätäminen ja puhdistaminen. Lisäksi huolto-ohjenuorana on hissin valmistajan antamat ohjeet. Vanhojen hissien kohdalla huolto voidaan tehdä hyvinkin usein jopa joka kuukausi, kun taas uudemmissa hisseissä hyvä huoltoväli on noin 3 kuukautta. Jos hissiä käytetään hyvin tiheästi, esimerkiksi vilkkaassa toimistorakennuksessa, tihentää se huoltoväliä luonnollisesti. Hissinhuollosta tehdään huoltokirjaan merkinnät sekä vioista ja korjaustoimenpiteistä huoltajan tulee ilmoittaa hissin omistajalle, joka on rakennuksen haltija tai omistaja. Yleensä vastuuhenkilönä taloyhtiön puheenjohtaja ja isännöitsijä.

Hissiin tulee tehdä myös määräaikaistarkastukset parin vuoden välein, ja tämä toimenpide on erillään muista perushuolloista. Määräaikaistarkastus tehdään jopa uusiinkin hisseihin kaksi vuotta asentamisen jälkeen. Lisää aiheesta voit lukea esimerkiksi täältä: Schindler Oy.

jaa