Milloin asbestipurku ja -työt ovat ajankohtaisia?

Jokainen on varmaan joskus kuullut puhuttavan asbestista ja usein nimenomaan sävy siitä puhuttaessa on negatiivinen. Asbesti itsessään on eri mineraalien yhteisnimitys ja sen vahvuuksia on yleisesti ottaen se, että se on tulenkestävää ja se eristää hyvin kylmää ja kuumaa. Useimmiten asbestia löytääkin eri eristeistä, kuten vanhempien talojen keittiöissä ja muilla pinnoilla. Yleinen negatiivinen käsitys itsessään onkin ihan oikeudenmukainen sillä asbestia pidetään ihmisen terveydelle hyvin haitallisena. Sen joutuminen ihmisten keuhkoihin ja elimistöön aiheuttaa Suomessa eniten työperäisiä kuolemia. Asbestia käytettiin yleisesti rakentamisessa 1920-luvulta 1990-luvulle, joten joidenkin arvioiden mukaan Suomessa on tällä hetkellä vielä yli 2 miljoonassa taloudessa eristyksiä ja muita, joissa on käytetty asbestia. Tässä kirjoituksessa otetaankin siis kantaa siihen, milloin asbesti kannattaa ottaa huomioon ja milloin asbestipurku sekä asiantuntijan mukaanotto on vaadittua.

Asiantuntijat mukana asbestin purussa 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää yksinkertaisesti, että mitä tahansa remonttia, purkua tai mitä tahansa muuta tehdäänkään, jossa esimerkiksi seinään tehdään yksikin reikä, on sellaisissa kohteissa oltava tai tehtävä asbestikartoitus kaikissa ennen, mikäli niiden rakennusvuosi on 1994 tai aikaisempi. Tästä on erikseen säädelty laki ja tämän tarkoituksena on suojella työntekijöitä ja asujia asbestiin altistumiselta ja haittavaikutuksilta. Kohteiden, joissa on käytetty asbestia, purkaminen ja suurremontit ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sallittu tehtävän vain sellaisen ammattilaisen, jolla on siihen erikseen sertifikaatti. Koontina eli mikäli jollain tavallisella tallaajalla on ajatuksena tehdä itse pientä remonttia tai muuta, on hyvä pitää mielessä, että turvallisuuden nimissä, ei kannata itse lähteä rikkomaan eri pintoja sillä siinä syntyvässä pölyssä voi suurella todennäköisyydellä olla asbestipölyä mukana. Vaikka tällä omatoimirakentajalla olisikin hengityssuojat ynnä muut, voi asbestipöly läpäistä sen ja sen takia tulisikin käyttää ammattilaiselle tarkoitettuja paremmalla suodattimella varustettuja maskeja ja muita turvavälineitä. 

Mistä sitten hankkia apua, kun itselle on vähän vielä epäselvää, että tarvitseeko nyt juuri minun pieneen remonttiini ammattilaisen avustusta? Esimerkiksi verkosta löytyy Googlaamalla satoja eri asbestipurkua ja -kartoitusta tarjoavia yrityksiä, jotka ovat valmiita tarjoamaan ammattitaitoaan. Usein kuten kaikissa remonteissa ja puruissa, kannattaa harjoittaa ainakin pientä kilpailutusta. 

Asbestipurkua Uudellamaalla tarjoaa esimerkiksi: Asbesta Oy

jaa