Maanrakennustyöt kannattaa tehdä kerralla kuntoon

Tervetuloa rakentamisesta ja rakennusalan ammattilaisista kertovan blogini pariin! Tänään paneudun syvemmin rakentamisen ensimmäisiin vaiheisiin, nimittäin kiinteistön pohjatöihin. Tänään aiheenani ovat siis maanrakennustyöt.

Ensimmäisellä kerralla kuntoon

Maanrakennus on yksi kiinteistön rakentamisen tärkeimmistä vaiheista, vaikkei sitä aina ulospäin näykään. Varsinkin hyvin tehty maan muokkaaminen on lopullisessa lopputuloksessa hyvinkin näkymättömissä. Huonosti tehdyillä maatöillä taas voi olla katastrofaaliset seuraukset. Huonon pohjatyön tuloksena rakennus voi alkaa vajota tai halkeilla, tai siihen voi tulla kosteusvaurioita. Näitä asioita on melko haastavaa korjata jälkeenpäin ja sen vuoksi niiden tekeminen kunnolla heti rakentamisen alussa on todella tärkeää.

Tutki tontin maaperää jo ennen ostopäätöstä

Maan muokkaamisen tarve riippuu hyvin paljon rakentamisprojektin yksilöllisistä vaatimuksista. Minkälainen maaperä on kyseessä? Mitä tontille aiotaan rakentaa? Nämä kysymykset kannattaa pitää mielessä jo tonttia hankkiessa. Maata on mahdollista muokata hyvinkin paljon, mutta kaikki työ ja tarvittavat materiaalit maksavat. Sen vuoksi onkin järkevää hankkia sellainen tontti, jota tarvitsee muokata mahdollisimman vähän ennen rakentamisen aloittamista.

Tonttikaupoille voi ottaa mukaan pohjatutkimuksen ammattilaisen, joka voi analysoida maaperän ominaisuudet jo etukäteen. Viimeistään rakentamisen aloittamista suunniteltaessa kannattaa asiantuntijan lausunto pohjan koostumuksesta hakea. Näin voidaan paljon helpommin suunnitella sitä, mitä maaperälle oikein tarvitsee tehdä, ennen kuin sille voidaan rakentaa kestävä kiinteistö.

Ammattilainen toteuttaa työt kustannustehokkaasti ja taidolla

Maata voidaan muokata muun muassa kaivamalla, täyttämällä, räjäyttämällä ja paaluttamalla. Asiantunteva ammattilainen osaa muokata maata kustannustehokkaasti ja järkeä käyttäen, jolloin aikaa ja muita resursseja käytetään mahdollisimman vähän. Liikaa ei kuitenkaan kannata alkaa säästelemään, sillä kuten yllä jo mainitsin, on huolellinen maanrakennus ensiarvoisen tärkeää kiinteistön pitkäikäisyydelle.

Maanrakennustyöt, niiden vaatima aika ja aiheuttamat kustannukset on hyvä laskea huolellisesti mukaan rakennusbudjettiin, sillä ne maksavat yleensä useita tuhansia euroja. Maanrakennus ei usein kuulu talopakettien hintaan, vaan se tulee laskea erikseen. Tähänkin rakentamisen osa-alueeseen kannattaa palkata alan ammattilainen, jonka kanssa voit sopia sopivasta työjaosta, jos itsekin haluat tontilla töitä tehdä. Ammattilaisilta löytyvät kaikki rakentamiseen tarvittavat välineet sekä tietenkin tieto ja taito toteuttaa talon pohjatyöt huolellisesti ja kestävästi. Yksi tällainen yritys on esimerkiksi Petjoi Racing Oy.

jaa