Saneeraus parantaa kiinteistön laatua ja nostaa sen arvoa

Saneerauksella tarkoitetaan yleensä korjausrakentamista, jossa jo olemassa olevaa rakennusta tai sen osaa korjataan tai muutetaan. Korjauksilla ja muutoksilla on tarkoitus saada rakennus päivitettyä alkuperäiselle tasolle, mutta sillä voidaan myös nostaa kiinteistön laatua alkuperäistä paremmalle tasolle. Kiinteistön saneeraus on aina iso päätös ja projektin suunnittelu kannattaakin tehdä huolella, osaavan partnerin kanssa.

Peruskorjauksessa tarkoituksena on yleensä rakennuksen elinkaaren pidentäminen. Kiinteistö saneerataan ja korjataan osittain tai kokonaan vastaavalle tasolle, minkälainen se oli uutena. Tyypillisiä peruskorjauksia ovat esimerkiksi julkisivusaneeraus, alapohja- ja salaojakorjaus, pihakansien saneeraus, kattoremontti, parvekkeiden kunnostus ja linjasaneeraus.

Perusparannuksella on taas tarkoitus nostaa laatutasoa ja parantaa kiinteistön toiminnallisuutta ja arvoa. Perusparannuksessa kiinteistölle tehdään yleensä muutostöitä, jotka tekevät siitä alkuperäistä paremman, mutta eivät ole välttämättömiä talon elinkaaren kannalta. Esimerkkinä perusparannuksesta voi olla esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihtaminen energiatehokkaampaan vaihtoehtoon, kuten öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön tai hissin lisääminen hissittömään taloon.

Jokainen kiinteistö tarvitsee kunnossapitoa ja huoltoa

Tärkeitä kiinteistön laatuun vaikuttavia arvoja ovat muun muassa viheralueiden läheisyys, esteettiset arvot, energiatehokkuus ja esteettömyys. Rakennuksen osat, kuten julkisivu ja viemärijärjestelmä, kuluvat sekä sään että mekaanisen rasituksen vuoksi. Kiinteistön hyvä huoltaminen on tärkeää ja se kannattaa tehdä suunnitelmallisesti. Aika ajoin tarvitaan perusteellisimpia korjauksia ja saneerauksia, jotka kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jolloin yleensä säästetään rahaa sekä pystytään takaamaan turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Kiinteistön kunto vaikuttaa myös olennaisesti sen arvoon, mutta myös asukkaiden elämänlaatuun.

Säännöllinen ja oikea-aikainen kiinteistön ylläpito ja huolto ovatkin avainasemassa, kun halutaan pidentää rakennusosien käyttöikää ja vähentää korjaustarvetta. Aika ajoin on edessä kuitenkin suurempia korjauksia, kuten esimerkiksi julkisivuremontti tai parvekkeiden korjaukset. Kiinteistön julkisivu on sään armoilla ja sitä rasittavat sade, tuuli, lumi, jää, pakkanen ja aurinko. Julkisivupinta suojaa rakennuksen julkisivua ulkoisilta rasituksilta ja sen vuoksi julkisivua kannattaa huoltaa hyvin ja ajoissa. Jos pinnan suojan vaikutus heikkenee voi tämä esimerkiksi aiheuttaa halkeilua. Reikien tai lohkeilun vuoksi ympäristötekijät pääsevät vaikuttamaan ulkoseinärakenteeseen, josta voi aiheutua vaurioita eristeisiin tai kantaviin rakenteisiin. Julkisivukorjauksella voidaan parantaa julkisivun lämmöneristävyyttä ja tiiviyttä. Kiinteistön saneerauksen ollessa ajankohtainen, kannattaa pyytää tarjous asiantuntevalta ammattilaiselta, kuten Veljet Mäkilä Oy:lta.

jaa