Salaojat pitävät kosteuden poissa rakenteista

Kaikkiin rakennuksiin tehdään nykyään salaojat, mutta näin ei ole aina ollut. Ennen 1900-lukua rakennetuissa rakennuksissa saattaa olla puutteita salaojituksen suhteen tai ne saattavat myös puuttua kokonaan. Salaojaremontti saattaa siis olla tarpeen monestakin syystä, mutta asia kannattaa ehdottomasti tarkistaa ajoissa. Tämänkertaisessa kirjoituksessa aiheena ovat salaojat ja mitä kannattaa ottaa huomioon niitä rakentaessa tai remontoidessa. Tervetuloa blogin pariin ja toivottavasti löydät kirjoituksesta hyviä vinkkejä aiheesta.

Salaojituksella vesi johdetaan pois rakennuksesta

Salaojien tarkoituksena on varmistaa, että kapillaarivirtaus johdetaan pois rakenteista ja se, että niihin ei pääse pohjavettä tai pintavettä. Salaojiin ei kuitenkaan ohjata pintavesiä, kuten sadevesiä tai katolta valuvia vesiä, mutta sadevesijärjestelmä rakennettaan yleensä samassa yhteydessä, koska molemmat järjestelmät ovat tärkeässä osassa rakenteiden ja piha-alueen kuivana pysymiselle. Sadevedet täytyy myös ohjata pois piha-alueelta sadevesikaivoon, josta ne kulkevat perusvesikaivoon ja sieltä joko läheiseen avo-ojaan, kunnalliseen sadevesiviemäriin tai imeytetään tontin maaperään. Rakennuksen katolta valuvat vedet kerätään myös sadevesiviemäreihin syöksytorven ja rännikaivojen kautta. Salaojat ovat rakennuksen ulkopuolelle maahan kaivettuja, rei'itettyjä 2 kerroksisia putkia, jotka keräävät veden ja kosteuden ja pitävät rakennuksen perustukset kuivana. Salaojaputket kaivetaan maahan, rakennuksen ympärille ja järjestelmän tärkeänä osana on patolevy, joka estää kosteuden pääsyn sokkeliin.

Salaojaremontti alkaa tarpeiden kartoituksella

Puutteet rakennuksen salaojituksessa huomaa usein muutamasta merkistä, joita ovat yleensä veden ja kosteuden kertyminen kellarikerrokseen, tunkkainen haju, hilseilevä sokkeli tai veden kertyminen lätäköiksi pihalle. Salaoja remontti aloitetaan yleensä asiantuntijan kartoituskäynnillä, jossa tarkistetaan salaojien nykytilanne ja tarvittaessa myös kuvataan putket. Tämän jälkeen remontti suunnitellaan huolellisesti ja käydään läpi sen remontti urakoitsijan ja tilaajan kanssa, sovitaan aikatauluista ja kaikista muista siihen liittyvistä käytännön asioista. Tämän jälkeen ovat yleensä vuorossa raivaustyöt, koska kaikki ylimääräiset esteet täytyy raivata pois, että päästään aloittamaan kaivuutyöt. Talon ympärille kaivetaan talon perustuksien alapinnan alapuolelle ulottuva oja salaojaputkille. Ojan pohjalle levitetään suodatinkangas, salaojaputket liitetään toisiinsa ja sijoitetaan ojaan ja peitetään sepelillä. Salaojille tehdään myös tarkistuskaivot rakennuksen nurkille, joista sen toimivuutta voidaan kontrolloida. Salaojien kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti, voit pyytää ammattilaisen paikalle tarkastamaan salaojat, kuten Spaaki Oy.

jaa