Sisustusarkkitehtuuri ja arkkitehtuuri luovat tilan

Sisustusarkkitehtuurilla ja arkkitehtuurilla on molemmilla suuri vaikutus sekä siihen, minkälaisissa rakennuksissa asumme, mutta myös koko kaupunkikuvaan. Arkkitehtuurilla on myös tärkeä osa rakennetun kaupunkiympäristön ja sen kulttuuristen arvojen muodostumiseen ja kehittymiseen. Mukava, kun olet löytänyt blogin pariin. Tällä kertaa pohdimme arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin vaikutusta ympäristöömme ja siihen, miten suunnittelun avulla voidaan edistää kestävää kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia.

Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus hyvinvointiimme

Ei ole lainkaan yhdentekevää, minkälaisessa ympäristössä asumme ja vietämme aikaamme. Ympäristömme luo toimivat raamit jokapäiväiselle elämällemme, mutta vaikuttaa myös terveyteemme ja hyvinvointiimme monin tavoin. Elinympäristömme luo puitteet terveydellemme ja huonosti suunniteltuna se voi vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiimme ja arjen toimivuuteen. Terveyden ja ympäristön välisen yhteyden tutkiminen ei ole suoraviivaista ja siihen vaikuttavat myös monet yksilölliset asiat ja kokemukset. On kuitenkin olemassa monia asioita, joihin voidaan suunnittelulla vaikuttaa, kuten siihen, että ympäristömme on suunniteltu niin, että siellä on toimiva infrastruktuuri. Toimivan infrastruktuurin edellytyksenä ovat esimerkiksi toimiva vesi- ja jätehuolto, asuintilojen ja muiden oleskelutilojen turvallisuus ja terveydellisten vaatimusten huomioiminen ja koko ympäristön yleinen hygienia. Terveellinen ympäristö tukee sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia.

Miten luodaan ympäristö, joka lisää hyvinvointia?

Oleskelemme päivän aikana yleensä monessa erilaisessa ympäristössä. Näitä voivat olla esimerkiksi oma kotimme, kodin ympäristö, elinympäristö, luonnonympäristö, työ- ja kouluympäristö. Erilaiset ympäristöt voivat vaikuttaa meihin joko positiivisesti tai negatiivisesti, ja osa ihmisistä reagoi ympäristöön herkemmin kuin toiset. Erilaisilla ympäristöillä voi myös olla vaikutusta stressitasoomme ja sisäiseen ja ulkoiseen tyytyväisyyden tunteeseen ja siten myös kokonaisterveyteen. Ympäristömme vaikuttaa meihin myös monella tavalla sekä tietoisesti että tiedostamatta. Ympäristössä tehtävillä muutoksilla on myös suuri vaikutus ihmisiin. Kun ympäristöä suunnitellaan, on tärkeää ottaa huomioon sen vaikutukset hyvinvointiimme monella tasolla. Sisustusarkkitehtuuri ja arkkitehtuuri vaikuttavat molemmat siihen, minkälaisissa tiloissa vietämme aikaamme. Tilan suunnittelussa täytyy ottaa huomioon sen terveellisyys, esimerkiksi melun ja materiaalien osalta, mutta myös tilan esteettisyys ja toimivuus vaikuttavat myös olennaisesti siihen, minkälainen kokemus tilasta syntyy. Rakentamisen ja valmiin rakennuksen vaikutus ympäristöön ja sen suojelemiseen on myös tärkeää huomioida sisustusarkkitehtuurin että arkkitehtuurin kannalta. Jkmm Arkkitehdit Oy on kokonaisvaltaisen suunnittelun toimisto, jonka töissä yhdistyy arkkitehtuuri, sisustusarkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu 

jaa