Kokonaispurkutyö vaatii laajaa osaamista

Rakennuksen kokonaispurkutyö on projekti, jossa tarvitaan paljon erilaista osaamista. Myös purkutyössä on tärkeää ottaa huomioon sen vaikutukset ympäristölle ja purkumateriaalien hyödyntäminen. Olipa kyseessä rakennuksen korjaaminen tai purkaminen kokonaan, syntyy prosessissa valtava määrä rakennus- ja purkujätettä. Kokonaispurkutyö täytyy myös tehdä lain mukaisesti. Jos rakennuksen kokonaispurku on ajankohtainen, tai aihe kiinnostaa muuten vain, tervetuloa blogin pariin, jossa tämänkertaisena aiheena on rakennuksen kokonaispurkutyö. Toivottavasti löydät aiheesta mielenkiintoista tietoa.

Miten kokonaispurkutyöprojekti aloitetaan?

On olemassa erilaisia purkuhankkeita, joissa rakennus puretaan joko kokonaan, osittain tai se saneerataan, jolloin prosessiin liittyy aina myös purkutöitä. Kun rakennus puretaan, tarvitaan purkutyön suunnitteluun paljon eri alojen osaamista. Suunnittelussa tarvitaan rakentamisen tuntemusta, osaamista työturvallisuudesta, jätehuollosta, materiaalien kierrättämisestä sekä työhön liittyvästä lainsäädännöstä. Ennen kuin purkutyön suunnittelu voidaan aloittaa, täytyy selvittää siihen vaadittavat luvat, edellytykset ja vaatimukset. Luvat voi selvittää rakennusvalvonnasta. Ennen purkutöiden aloittamista, mietitään yleensä myös, voiko rakennuksen mahdollisesti saneerata, joka saattaa olla purkamista edullisempi vaihtoehto.

Kokonaispurkutyö aloitetaan suunnittelemalla se huolellisesti

Kun luvat hankkeen toteuttamiseen ovat kunnossa, voidaan aloittaa purkutöiden suunnittelu. Purkutöiden suunniteluun varataan yleensä lähes yhtä paljon aikaa kuin mihin tahansa muuhun rakennushankkeeseen. Hyvällä ennakkosuunnittelulla päästään aina parempaan lopputulokseen ja vältetään turvallisuusriskit, voidaan kilpailuttaa hanke laadukkaasti, suunnitella purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja purkujätteen paras mahdollinen kierrätys. Suunnitteluvaihe on myös tärkeä aikataulutuksen kannalta, että purkutyön jokaiselle vaiheelle varataan riittävästi aikaa. Purkutyössä on myös tärkeää dokumentoida tarkasti sen toimenpiteiden suorittaminen ja dokumentoinnin avulla voidaan myös tarkistaa tavoitteiden toteutumista.

Purkutöiden suunnittelussa huomioitavia asioita

Purkutyön turvallisuuden suunnittelu on tärkeää ja se täytyy huomioida työn kaikissa vaiheissa ja esimerkiksi ennen töiden aloittamista, tulee selvittää kantavien rakenteiden sijainti, toiminta ja kunto. Rakennuksessa voi myös olla purkutöihin vaikuttavia vaurioita, jotka täytyy selvittää, kuten myös se, miten purkutyöt vaikuttavat rakennuksen vakauteen ja täytyykö sitä tukea purkutöiden aikana. Kaikista ennen vuotta 1995 valmistuneista rakennuksista tulee varmistaa, sisältävätkö rakenteet asbestia, joten niihin täytyy tehdä asbestikartoitus. Myös muut mahdolliset haitta-aineet selvitetään haitta-ainekartoituksella. Kun luvat ovat kunnossa, suunnitelmat ja haitta-ainekartoitukset tehty ja suunnitelmat ovat hyväksytty, voidaan kokonaispurkutyö aloittaa. Totaalipurku Oy hoitaa rakennusten kokonaispurkutyöt Varsinais-Suomessa. 

jaa